Onze opleidingen

Medewerker horeca

Koken, stoven, blancheren, versnijden van groenten, bedienen van grootkeukenapparatuur, verzorgen van de toonbank, verzorgen van de vaat en het wasgoed en nog veel meer leer je in deze opleiding.

Je wordt opgeleid tot medewerker in de grootkeuken van een ziekenhuis, woonzorgcentrum, traiteurdienst, winkelketen, een fastfoodrestaurant ….

Medewerker bakker

Brooddegen bereiden, broden afbakken, soezen spuiten, taarten decoreren en verpakken, machines bedienen, … dit zijn slechts enkele aspecten van het vak die worden aangeleerd in deze opleiding.

Je kan later aan de slag als medewerker bij een bakker-banketbakker.

Medewerker bouw (NIEUW voor OBS)

Je leert metselwerken, bekistingen, betonneringen en voegwerken uitvoeren en ook wand-en vloertegels plaatsen in deze opleiding.

Je kan later aan de slag als medewerker bij een bouwonderneming, een klusjesdienst, ….

Medewerker schilder

Dekkend schilderwerk, niet dekkend schilderwerk, plamuren, schuren, behangwerk, plaatsen van vloerbekleding, spuittechnieken, ..  . Een greep uit de diverse technieken en vaardigheden die jouw stapsgewijs worden aangeleerd.

Je kan later aan de slag als medewerker opgeleid tot medewerker bij een schilder-decorateur.

Medewerker groenvoorziening (NIEUW voor OBS)

Hier leer je planten en zaaien, groenzones onderhouden, snoeien, gewassen telen, bloemen en planten verzorgen en arrangementen samenstellen.

Je kan later aan de slag bij de groendienst, een tuincenter, een klusjesdienst, ….

Vijf leerjaren + 1 extra jaar

Observatiejaar = 1ste jaar

Opleidingsfase = 2de en 3de jaar

Kwalificatiefase = 4de en 5de jaar

Kwalificatiegetuigschrift

Alternerende beroepsopleiding (ABO) = 1 extra jaar

Getuigschrift ABO + meer kans op werk

Observatiejaar = 1ste  jaar

In het eerste jaar krijg je algemene vakken en doevakken.

Algemene vakken = Geïntegreerde Algemene en Sociale Vorming (GASV)

Op  een heel praktische manier krijg je onder andere rekenen, taal en maatschappelijke vorming. Je krijgt ook sport, godsdienst of zedenleer, creatieve activiteiten . Per week krijg je 16 uur GASV.

Doevakken = BeroepsGerichte Vorming (BGV)

Tijdens  BGV  krijg je praktijk, ook 16 uur per week. Misschien  weet je nog niet wat je later wilt gaan doen. In het eerste jaar kun je verschillende beroepen uitproberen zodat je op het einde van het schooljaar kan beslissen welke opleiding je wil volgen.

Opleidingsfase = 2de en 3de jaar

Na het eerste jaar, kies je samen met de school een  opleiding. Tijdens  het tweede en derde jaar leer je dan de eerste stappen van je beroep. Je krijgt vooral praktijkvakken, maar ook nog algemene vakken.

Je leert wat je nodig hebt in het dagelijks leven.

Kwalificatiefase = 4de en 5de jaar

Na  de opleidingsfase ga  je over  naar de kwalificatiefase. Je beheerst  nu al heel wat vaardigheden dankzij de vorige opleidingsjaren.

Je krijgt tijdens de algemene vakken maatschappelijke thema’s. Wat je leerde tijdens de praktijkvakken in de opleidingsfase, kun je nu toepassen tijdens stages in een echte werkomgeving.

Als je slaagt voor dit jaar ontvang je een kwalificatiegetuigschrift. Je kunt hierna gaan werken, of nog een extra jaar volgen en hiermee je kans op werk vergroten.

Alternerende BeroepsOpleiding (ABO) = extra jaar

Wil je na deze vijf jaar, je kans op werk nog vergroten? 

Na het 5e jaar in OV3 kan een leerling de alternerende beroepsopleiding (ABO) van 1 jaar volgen met het oog op integratie in een regulier leef- en werkmilieu.

Deze ABO-opleiding bestaat uit 2 onderdelen:

  • 2 dagen leren op school ( 8u  beroepsgerichte vorming en 6u algemene vorming)
  • 3 dagen stage op de werkvloer

Opzet  ABO:Tewerkstellingskansen van de jongere aanzienlijk verhogen door het verwerven van ervaring in het vak. Doorheen de jaren is gebleken dat ongeveer 80% van de jongeren die een ABO-jaar volgen, tewerkgesteld worden op hun stageplaats.

De ABO-cursist die de alternerende beroepsopleiding volgt:

  • Wordt door het departement onderwijs beschouwd als voltijdse regelmatige leerling.
  •  Behoudt het recht op kinderbijslag.
  • Is ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB maar wordt niet opgeroepen.
  • Doorloopt tijdens het ABO-jaar het grootste deel van zijn beroepsinschakelingstijd.
  •  Heeft na het verlopen van de beroepsinschakelingstijd recht op een inschakelingsuitkering.

De ABO-cursist die slaagt :

  • Behaalt het getuigschrift van alternerende beroepsopleiding.
  • Krijgt een motivatiepremie van 500 euro van het Europees Sociaal Fonds.

Contactgegevens:

Katrien Allaert is ABO-coördinator en trajectbegeleider voor onze school.Bij haar kan je terecht voor alle informatie over de alternerende beroepsopleiding. Mail: katrien.allaert@campussterrebos.be