Evalueren

De school beoordeelt op verschillende manieren. Deze evaluaties helpen de school om te beslissen of de leerling naar het volgende jaar kan overgaan of het kwalificatiegetuigschrift haalt.

Permanente evaluatie

De permanente evaluatie of de evaluatie van het dagelijks werk beoordeelt:

  • oefeningen in de klas
  • persoonlijk werk
  • de resultaten van je toetsen
  • houding op school (bijvoorbeeld= je inzet in de klas)
  • medewerking aan opdrachten.

De leraars weten hoe de leerling vordert door deze evaluatie.

Rapport

Op het rapport staat een overzicht van deze evaluaties. Zo is het mogelijk het werk op school te volgen, te evalueren en bij te sturen. De leerlingen krijgen 4 maal per jaar een rapport.

Oudercontact

2 keer per jaar organiseert de school contacten met de ouders. We laten ze kennismaken met de school, de directie en de leraars. Hebben ouders een vraag? Dan hoeven ze niet wachten tot het oudercontact. Ze mogen altijd bellen om een afspraak te maken met de klas- of vakleerkracht en/of directeur.