ABO

Alternerende BeroepsOpleiding (ABO) = extra jaar

Wil je na deze vijf jaar, je kans op werk nog vergroten? 

Na het 5e jaar in OV3 kan een leerling de alternerende beroepsopleiding (ABO) van 1 jaar volgen met het oog op integratie in een regulier leef- en werkmilieu.

Deze ABO-opleiding bestaat uit 2 onderdelen:

  • 2 dagen leren op school ( 8u  beroepsgerichte vorming en 6u algemene vorming)
  • 3 dagen stage op de werkvloer

Opzet  ABO:Tewerkstellingskansen van de jongere aanzienlijk verhogen door het verwerven van ervaring in het vak. Doorheen de jaren is gebleken dat ongeveer 80% van de jongeren die een ABO-jaar volgen, tewerkgesteld worden op hun stageplaats.

De ABO-cursist die de alternerende beroepsopleiding volgt:

  • Wordt door het departement onderwijs beschouwd als voltijdse regelmatige leerling.
  •  Behoudt het recht op kinderbijslag.
  • Is ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB maar wordt niet opgeroepen.
  • Doorloopt tijdens het ABO-jaar het grootste deel van zijn beroepsinschakelingstijd.
  •  Heeft na het verlopen van de beroepsinschakelingstijd recht op een inschakelingsuitkering.

De ABO-cursist die slaagt :

  • Behaalt het getuigschrift van alternerende beroepsopleiding.
  • Krijgt een motivatiepremie van 500 euro van het Europees Sociaal Fonds.

Contactgegevens:

Katrien Allaert is ABO-coördinator en trajectbegeleider voor onze school.Bij haar kan je terecht voor alle informatie over de alternerende beroepsopleiding. Mail: katrien.allaert@campussterrebos.be