Leerlingenraad

Visie leerlingenraad

Samen school maken en werken aan actief burgerschap zijn belangrijke pijlers van het pedagogisch project van het GO!

Onze school is een dynamische organisatie die steeds weer bijleert, innoveert en verbeteringen aanbrengt. Er is dan ook een behoefte om naar de leerlingen te luisteren. Een leerlingenraad hoort helemaal thuis binnen de visie van onze school. De leerlingenraad neemt de verantwoordelijkheid op zich om samen te bouwen aan een leefgemeenschap die een weerspiegeling is van de samenleving van waaruit ze komen en waarin ze later zullen fungeren. Binnen de werking van de leerlingenraad leren de jongeren van hun kant dan omgaan met democratie, teamwork, zelfevaluatie, rijkdom van diversiteit , inspraak, …

Actief zijn binnen de leerlingenraad wil onder andere zeggen: voorstellen formuleren, compromissen sluiten, medeleerlingen motiveren, projecten uitwerken,samen met anderen en in overleg school maken maar ook ervoor zorgen dat iedereen zich goed kan voelen.

Leerlingen hebben dus recht op inspraak.
De leerlingenraad is dus het middel bij uitstek om kenbaar te maken wat goed of minder goed gaat op school.

De leerlingenraad vertrekt best van concrete problemen waarmee leerlingen zitten. Wat niet betekent dat de leerlingenraad mag verwateren tot een klachtenbank maar kleine klachten kunnen voor leerlingen een drijfveer zijn om tijd en energie te spenderen aan een leerlingenraadwerking. Pas na het oplossen van problemen kan men hen mobiliseren voor grotere plannen.

Onze leerlingenraad bestaat uit een groep bijzonder actieve en geëngageerde jongeren van alle groepen. Met hun vaste coaches realiseren zij projecten die het leven op school voor iedereen aangenamer maken. Zij geven bovendien advies over een aantal beleidsaspecten die hen rechtstreeks aanbelangen.