Opleidingsvorm 2

Opleidingsvorm 2

Onze leerlingen krijgen algemene en sociale vorming en een arbeidstraining met het oog op integratie in een beschermd leef- en werkmilieu.

Tijdens de opleiding bereiden we de leerlingen voor op beschermd werken, het zinvol invullen van vrije tijd en begeleid of beschut wonen. Op basis van schoolresultaten en de stageverslagen trachten we tijdens het laatste schooljaar een geschikte werkplek  te vinden. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de leerling, de ouders en het CLB. Het voltooien van deze opleiding levert een getuigschrift op.

Goed om weten: een leerling van OV2 leert geen ‘stiel’ aan. Via een veelzijdige vorming bereiden we de leerlingen voor om te werken in een beschermd arbeidsmilieu.

De opleiding bestaat uit 2 fases.

Vanaf 13 jaar
 • 1a = Startfase
 • 1b = Voorbereidende fase
Vanaf +/-17 jaar
 • 2a = Trainingsfase
 • 2b = Finaliteitsfase

Leerdomeinen binnen OV2 – Type 2, 3, 4, 9

  • Schilderen
  • Assemblage
  • Tuinbouw
  • Inpak
  • Was en strijk
  • Huishoudelijke vaardigheden
  • Algemene sociale vaardigheden
  • Creative vaardigheden
  • Levensbeschouwelijke vakken
  • Lichamelijke opvoeding