Zorg voor leerlingen

Leerlingenbegeleiding

Wij volgen onze leerlingen op de voet. Bij problemen is de eerstelijnzorg met de klastitularis hierbij heel belangrijk.

Naast die zorg is er wekelijks een vergadering van de leerlingenbegeleiders. Hier komen de zorgvragen aan bod die een meer indringende aanpak nodig hebben. Eventuele zorgen en problemen met leerlingen worden vertrouwelijk en discreet behandeld worden waardoor de privacy gerespecteerd wordt.

Ons team:

Time-in

Time-in is een plaats waar:

een leerling afgezonderd kan worden van de klas of andere plaatsen (vb. speelplaats)
deze leerling tot rust kan komen
de leerlingbegeleider spreekt met de leerlingen over:

wat gebeurd is (wie, wat, waar, …)
wat de bedoeling is van de leerling
hoe een conflict kan opgelost worden
hoe je omgaat met de gevoelens
enz…

B/B uur

Heel wat leerlingen kunnen genieten van “bijscholing – begeleiding”.
Dit is een lesuur waarbinnen specifieke individuele begeleiding aangeboden wordt.

Dit kan zijn:

Ondersteuning ASS
(socio emotionele ondersteuning, leren leren …)
Ondersteuning leerstof
Ondersteuning bewegingstechnieken
Praktijkgerichte ondersteuning

Centraal staat de vertrouwensrelatie met de begeleid(st)er zodanig dat de leerling zich in alle rust verder kan ontwikkelen.

De inhoud van de bijscholing-begeleiding wordt bepaald door de klassenraad, ter ondersteuning van de leerling.

GOK

Het GOK-plan wordt uitgewerkt door de GOK-verantwoordelijke nadat een grondige bevraging werd uitgevoerd bij alle personeelsleden, ouders en leerlingen.
Het plan bevat maatregelen en acties om alle leerlingen dezelfde kansen te bieden om te ‘leren’ en om zich te ‘ontwikkelen’ tot jongvolwassenen die weerbaar en vol zelfvertrouwen in het leven staan. Onze leerlingen moeten, eens ze de school verlaten hebben, zelfstandig kunnen handelen in hun leef-en werkomgeving.

In onze school wordt gewerkt rond de volgende drie terreinen:

Onderwijsgerichte opvoedingsondersteuning:
We gaan op zoek naar initiatieven om zo veel mogelijk in te spelen op de verschillende zorgvragen van onze leerlingen.

Samenwerken met externe partners / netwerken:
We proberen een brug te slaan met mensen buiten de school om zo bepaalde activiteiten laagdrempelig te maken.

Functionele Taalvaardigheid:
Hierbij wordt taalvaardigheid in functionele contexten bij leerlingen bevorderd.
We leggen ook de klemtoon op het gebruik van duidelijke taal in de geschreven documenten.

GOK-coördinator: Ann Versluys – ann.versluys@campussterrebos.be

Rots en water

Psychofysieke training voor de verhoging van de weerbaarheid en de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden bij jongeren. Ca. 4x per jaar volgt een groep leerlingen (8-tal) deze training in een sessie van 8 dinsdagen van 8u40 tot 11u00.

De keuze van de leerlingen gebeurt door de leerlingenbegeleiders en wordt kenbaar gemaakt op de klassenraad.  Deze leerlingen kunnen op die momenten uiteraard de lessen niet volgen. De training wordt gegeven door leerkrachten van onze school.

CLB

Samen met de school willen we ervoor zorgen dat je je goed voelt op school en daarbuiten. Zo willen we je slaagkansen verhogen. Niet alleen op school maar ook in het latere leven.

Heb vragen neem dan zeker eens een kijkje op de website van CLB Mandel & Leie?