Visie

Op Campus Sterrebos heeft iedere leerling zijn plaats in de school met een team dat bereikbaar is voor alle leerlingen en ouders. Samen komen we tegemoet aan de individuele noden van de jongere door middel van een traject op maat waar er doelbewust gekeken wordt naar het leerproces van de leerling. Het team creƫert maximale ontwikkelingskansen om na de school in de maatschappij te staan en te gaan werken. De school stimuleert, naast het onderwijsaanbod van ontwikkelingsdoelen en competenties, de emotionele groei van de leerling door gevarieerde buitenschoolse activiteiten te organiseren.