Dagverloop

Een gewone lesdag begint om 08:40 uur en eindigt om 15:50u.

Op woensdag eindigen de lessen om 12:00u.

Over de middag kunnen de leerlingen op school blijven eten.

Enkel de leerlingen die in onmiddellijke nabijheid van de school wonen, kunnen het middagmaal thuis nemen mits schriftelijke toestemming hebt van de ouders. Wie thuis gaat eten, wordt ten laatste om 13:15 terug op de speelplaats verwacht.

De volgende pauzes zijn voorzien:

Ontspanning: van 10:20 tot 10:40 (niet op woensdag )
Middagpauze: van 12:20 tot 13:20